>
facebook twitter rss

Obalový design

Obal vraj predáva, tak ja sa snažim aby predával. Ako, to teda je - nechám na Vás ...

Cover supposedly sells, so I'm trying to sell. How, therefore it is - is on you ...