>
facebook twitter rss

Počítačová grafika

Computer ako nástroj výtvarného vyjadrenia sa...

Computer as a tool for creative expression is ...